Gästrikehelikopter Costshare


Vi är ett "costshare" koncept där pilot och passagerare delar på kostnaderna i en flygning. Alltid med säkerhet i första rummet
Costshare går alltid, utan undantag, ut på att pilot och passagerare delar på kostnaderna för en flygning.
FlightShare's idé är att sammanför piloter och passagerare och göra deras gemensamma önskan till verklighet – att flyga. Piloten planerar en flygning som passagerare kan följa med på, och tillsammans med piloten delar de alla på kostnaderna. Eller så har passagerarna egna önskemål som piloten godkänner. Konceptet kan liknas med en bilpool där många har samma behov och man delar på utgifterna. I första rummet kommer säkerheten och Gästrike helikopter CostShare följer noga de föreskrifter som finns för att skapa en trygg och säker upplevelse för alla. Både piloten och passagerarna måste följa vår CodeofConduct.