Gästrikehelikopter Costshare


Pilots beteende
1. Beslutsfattaren
Endast piloten har befogenhet att fatta beslut om flyget. Passagerarnas närvaro skall inte påverka piloten i sin bedömning av säkerhet och flygning.

2. Väder och andra hinder
Det är obligatoriskt att piloten informerar passagerarna om väderprognosen dagen före flygningen. Flygningen kan avbrytas när som helst på grund av dåliga / osäkra väderförhållanden eller andra orsaker.

3. Lika kostnadsdelning
Piloten får inte tjäna pengar på flygningen och de direkta kostnaderna skall delas lika på de som flyger. Piloten ansvarar för att detta sköts korrekt genom Gästrike helikopter costshare.

4. Var lyhörd och välkomnande
Flygning i mindre maskiner kan för ovana passagerare vara en källa till rädsla. Därför är våra piloter införstådda med att lyssna, skapa bekvämlighet och vara ambassadörer för luftfart.

5. Har alla licenser med sig
Det är obligatoriskt för våra piloter att alltid ha nödvändiga dokument med sig på dagen för flygningen. Licens

6. Har kunskap om försäkringar
Piloten ansvarar för att maskinen som skall användas till Gästrike helikopters costshare är försäkrad.

7. Uppträder ansvarigt
För de flesta passagerare är detta första gången de flyger privat. Därför är våra piloter införstådda med att göra dem trygga är det viktigaste som finns. Med lugn flygstil och inga onödiga manövers eller "stilande"-

8. Planera helheten
Piloten skall informera alla passagerarna om tider, upplägg, platser och eventuella vägbeskrivningar till flygplatsen.