Gästrikehelikopter Cost share


Lagen om Cost Sharing Flights
Cost Sharing är lagligt inom EU enligt det Europeiska Regelverket. Se länk (1) nedan. Det är också lagligt att markandsföra flygningarna, se länk (2) nedan.
Enligt (1) European Regulation (EU) No 379/2014 från den 7 april 2014, gällande förordningen (EU) No 965/2012, får piloter dela på en flygning så länge flygfarkosten inte överstiger 6 säten och har en så kallad "non-complex motorisation". Vidare måste kostnaderna delas mellan alla parter, det vill säga piloten och passagerarna. Piloten tillåts inte tjäna några pengar på flygningen. Enligt reglerna får även Flight Cost Sharing marknadsföras via en plattform om man följer regelverket för Charter to promote the safety of non-commercial General Aviation enligt vilket även framgår i CAA (2) Order 1188 General Exception E4277 så länge det tydlig framgår att det är en Cost Share-aktivitet.

Försäkring
Passagarerare, bagage och tredje part på marken täcks av flygmaskinens "Liability Insurance". Denna Liability Insurance är obligatorisk för lätta flygfarkoster enligt Europeiska regelverket CE 785/2004. Inför varje flygning är det pilotens ansvar att tillsammans med passagerarna visa och gå genom dessa handlingar så alla är medvetna om att det är korrekt. Vad som mer sker och hur piloter och passagerar skall agera runt flygningen för en trygg tur kan ni läsa om här.Säkerhet och föreskrifter

Säkerhetsföreskrifter

Vi följer EASA när det gäller säkerheten för för pilot och passagerare när det gäller regelverket för Cost Flight Sharing och privat flygning. Föreskrifterna har tagits fram i samarbete med European Aviation Safety Agency (nedan “EASA”) för att främja säkerheten för icke kommerciella flygningar inom allmänflyget. För att verksamheten skall ha största möjliga säkerhet (och betraktas som lagliga) så följer vi regelverket tiul punkt och pricka. Vi förbinder vi oss att följa de principer, värderingar och ansvar som är listade nedan.
1. Information om säkerhet.
Alla passagerare skall informeras om de olika säkerhetsnivåerna som gäller vid en icke kommersiell flygning inom allmänflyget jämfört med kommerciell flygning. Det görs av piloten vid genomgången inför varje flygning.
2. Uppförandekod för alla
Aktivt informera om en säkerhetsorienterad "uppförandekod" för både passagera och piloter. Dessa går pilotren också genom inför varje flygning. Ni hittar våra uppförandekoder här.
3. Checklistor och rätt träning.
Alla piloter ska ha aktuella checklistor, guider och rätt träning/planering för nödsituationer för alla turer som genomförs. Våra anslutna piloter visar alltid sina certifikat tillsammans med legitimation, planering inflör flygningen och gällande medicinska intyg (Medical 1 för kommerciella piloter eller Medical 2 för privatpiloter).
4. Information om pilot och maskin
Passagerarna ska få korrekt och meningsfull information om typen av flygmaskin som skall flygas samt pilots erfarenhet och kvalifikationer. Vid varje flygtillfälle görs en genomgång av maskinen och procedurer runt den – samt att pilotens licens, medicinska intyg och beskrivning av erfarenhet görs som nämns i punkten ovan.
5. Kommunikation runt säkerhet
Vi erbjuder ett forum för delgivning av säkerhet och träning mellan piloterna inom konceptet. Efter varje flygning skrivs en rapport som delges de andra piloterna via öppet arkiv som är tillgängligt digital. Rapporten skall innehålla allt som rörde flygningens säkerhet, genomförande och de erfarenheter som skall fungera som underlag för flygplanering vid nästa tillfälle.
6. Samla erfarenhet.
Vi samlar all data som rör flygningen, maskinerna och piloterna och delar detta med EASA och Svenska Transportstyrelsen på regelbunden basis.
7. Upprätthålla organisationstrim.
Vi ska regelbundet träffa gällande myndigheter för att redivisa och visa hur man följer föreskrifter i denna lista.
8. Förverkliga föreskrifter i varje led
Vi har implementerat reglerna och föreskrifterna i alla delar inom verksamheten och alla som är delaktiga är väl införstådda i rutiner och arbetet. Här finns varje del i detalj.
9. Uppdaterade föreskrifter
Föreskrifterna är uppdaterade och aktuella publicerade här på vår sida för att alla skall kunna ta del av dem.